RISING STARS

We never give up, we always strive to improve.

Rising Stars

Hlavním záměrem projektu, který vznikl v roce 2023, je centralizace talentů a vytvoření nadstandardních výchovně vzdělávacích podmínek pro pohybově nadané hráče s cílem optimalizovat sportovní, společenský a osobnostní rozvoj každého jedince. 

Společně ke hvězdám

RSO vzniklo s vizí zapojit dvě tréninkové skupiny hráčů (celkem 12 hráčů) v kategoriích U13-U16 a v kategoriích U17-Muži do programu všedního týdne. V extra trénincích je kladen důraz na osobní rozvoj jak po basketbalové, tak i kondiční stránce. Hráči jsou do programu vybírání shodou a doporučením trenérů BCM Olomouc.

Výsledkem práce projektu Rising stars je výchova hráčů do profesionálních a poloprofesionálních soutěží mužů. V neposlední řadě je naší velkou motivací zprostředkovat hráčům možnost bojovat o mládežnické reprezentace České Republiky.  

 

TRENÉRSKÝ TÝM

Matěj Strniště

Hlavní trenér

Filip Koukol

Skills coach

Jan Vybíral

Kondiční trenér

Fyziomove

Fyzioterapie

Jana Křižanová

Pohybový specialista

NAŠI PARTNEŘI