Den dětí s basketbalem pro mateřské školy

Ve spolupráci s olomouckým Rozáriem jsme se rozhodli uspořádat 4.6. v průběhu dopoledne Den dětí s basketbalem pro děti z olomouckých mateřských škol. Téměř na 200 dětí z různých mateřských škol si tak mohlo přijít vyzkoušet různé aktivity, které pro ně připravili posluchači Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s naším klubem. Děti se žádné z osmi aktivit nezalekly a vše zvládly na jedničku. Nezaskočil je ani lehký déšť, který se pár minut snášel z oblohy. Za odměnu si pak děti odnesly na památku pár drobností. Doufáme, že se dětem akce líbila a že se s nimi potkáme třeba po prázdninách v rámci našich cvičení – chystáme všeobecnou pohybovou průpravu zaměřenou na rozvoj primárních pohybových dovedností s akcentem na babybasketbal. Všechny děti rádi budeme potkávat vždy každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 na ZŠ Stupkova, kde na ně budou čekat motivovaní a zkušení trenéři, kteří jim budou věnovat tu nejlepší péči a rozvíjet je po všech stránkách. Děkujeme všem za účast, studujícím za pomoc a Rozáriu za umožnění této skvělé akce.