Další nový…tak ať je dobrý!

Loňskou sezónu jsme končili bez možnosti dokončit soutěže a v několika případech odjet na republiková finále, ale s nadějí, že se věci posunou dobrým směrem k možnosti opět společně trénovat, účastnit se soutěží a hlavně se spolkově setkávat ve svých týmech a v klubu.

S nadějí jsme prolétli celým létem a začátkem školního roku a sezóny a pak už jen doufali, že
 
– spousta nových prvňáčků na základních školách, která v září vstoupila do přípravek BCM, se s námi pravidelně bude vídat a cvičit konečně celý rok,
– nově vzniklý tým U10 si projde proměnou přípravkové larvy v klubového motýla a začne regulérně fungovat,
– všechny týmy a chlapci naváží na letní akce v červnu až srpnu 2020 a začnou normálně trénovat a věnovat se tomu, co je baví a proč do basketu chodí, a
–  nebudeme muset znovu postupně umrtvovat svou činnost a nuceně ji nahrazovat jinými aktivitami, které mají omezenou účinnost a samotné sportování fakticky nahradit nemohou.
 
Jsme vděční a hrdí na naše hráče, že se nevzdávají, nepodléhají skepsi a různými aktivitami v rámci jednotlivých týmů se snaží dál držet v chodu a pospolu.
 
Ceníme si naše trenéry, že každý jinak a přesto všichni všemožnými formami „kontaktně i distančně“ udržují svazek se svými týmy a hráči.
 
Velice si vážíme našich rodičů, že zůstali sportovně věrní a klubově proaktivní a pružně zajištovali účast svých synů dle nabídky a pokynů trenérů, když to situace dovolovala.
 
Samozřejmě, že bude lépe. Nejde jen o nezbytné dum spiro spero, ale i o to, aby nám všem pohyb a veškeré jeho kladné účinky pro člověka, mladého zvlášť, nevymizel z běžného scénáře našich dnů a mohli jsme se mu opět věnovat naplno a v plném rozsahu.
 
Všem našim hráčům, trenérům, rodičům hráčů a vedení spolupracujících škol přejeme dobrý nový rok 2021.
 
Vedení a trenéři Basketbalového centra mládeže Olomouc.