Noc v tělocvičně, podzim 2017…so/ne 9./10.12.2017

Basketbalové centrum mládeže Olomouc zve na 

NOC V TĚLOCVIČNĚ podzim 2017 (5.edice)

sobota 9. – neděle 10.12.2017,  tělocvična FTK UP, Hynaisova ulice (vedle Zimního stadiónu). Sraz v sobotu v 15:00, ukončení v neděli v 11:30.

Akce formátu malého sportovního tábora, společná noc ve spacáku, odborně vedená cvičení, která se v běžné školní TV nedělávají. Náplní sportovních bloků jsou balanční a koordinační cvičení, dovednostní prvky, soutěže a miniturnaj družstev.

Akce se mohou zúčastnit chlapci 1.-3.tříd ZŠ letošních pohybových přípravek BCM po přihlášení na email

stepan.valek@email.cz

udáním jména + příjmení syna, názvu školy, třídy a roku narození. Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce předejte, prosím, na srazu akce. Bez odevzdané přihlášky nemůžeme dítě přijmout. Vyhrazujeme si odmítnout dítě z kapacitních důvodů. Pořadí podle data došlých přihlášek.

Cena, termín platby a datum přihlášek: 400,-Kč uhraďte laskavě do 5.12.2017 na konto

2300 518361/2010            VS = datum narození; do poznámky jméno účastníka, název ZŠ a třídu. V ceně jsou pronájem, odměny trenérů, večeře, snídaně a nutný materiál.

Trenéři Tereza Vaniaková, Jakub Lahučký, Jakub Stodůlka, Jakub Hanuš a Štěpán Válek